Ręka z długopisemUbezpieczenia dla firm

Służę pomocą w wyborze odpowiedniego wariantu ubezpieczenia dla firm w zależności od rodzaju prowadzonego biznesu. Specyfika każdej firmy jest inna, dlatego kluczową rolą w skuteczności ochrony jest właściwy dobór jej zakresu. Wybieram najlepsze polisy spośród ofert renomowanych polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Obsługuję firmy z różnych branż zarówno budowlanych, jak i IT. Dzięki mojej pomocy Twoja firma będzie doskonale zabezpieczona, co korzystnie wpłynie na komfort wykonywanej pracy. Ubezpieczenie może obejmować swoim zakresem szkody wynikające z popełnienia błędów przez pracowników, zniszczenia lub zgubienia ważnych dokumentów, niedotrzymania terminów i wielu innych.

 

Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia dla firm

Obowiązkowe ubezpieczenie dla firm określają przepisy prawa. Niezastosowanie się do wymogów i niewykupienie ubezpieczenia grozi nałożeniem sankcji w postaci np. kary upomnienia, nagany czy pozbawienia prawa do wykonywania zawodu. Obowiązkowe ubezpieczenie OC, muszą wykupić, przedstawiciele zawodów o zwiększonym ryzyku wyrządzenia szkód osobom trzecim. Są to przykładowo lekarze, doradcy finansowi, księgowi, adwokaci lub inżynierzy budowlani. Ubezpieczenie ma za zadanie chronić zarówno poszkodowanych, jak i sprawców.

Oprócz tego firma może wykupić również dobrowolne ubezpieczenie, dopasowane do specyfiki prowadzonej działalności. Dobrowolne ubezpieczania OC służą do ochrony przedsiębiorcy przed roszczeniami, zabezpieczenia finansów firmy oraz do ochrony prawnej. Polisy swoim zakresem mogą obejmować również kradzieże dóbr materialnych firmy lub zniszczenia budynku w wyniku katastrof czy pożarów.

 


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej